Johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä informoida hallitusta yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä.

Kai Öistämö on toiminut Vaisalan toimitusjohtajana ja johtoryhmän puheenjohtajana 1.10.2020 alkaen. Hän on syntynyt vuonna 1964 ja on koulutukseltaan tekniikan tohtori.

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja on johtoryhmän puheenjohtaja. Johtoryhmään kuuluu kahdeksan henkilöä. Vähintään kerran kuukaudessa kokoontuva johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yrityksen strategian suunnittelussa ja toteuttamisessa, operatiivisessa johtamisessa sekä hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelussa. Johtoryhmä laatii vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä niihin liittyvän tavoiteasetannan, valvoo suunnitelmien toteutumista sekä valmistelee merkittäviä investointeja ja yrityskauppoja. Johtoryhmän tekemistä päätöksistä vastaa toimitusjohtaja.

Johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omalla vastuualueellaan. Johtoryhmän jäseniä ovat liiketoiminta-alueiden johtajat, talousjohtaja, tuotantojohtaja, kehitysjohtaja, henkilöstöjohtaja ja lakiasiainjohtaja. Yhtiön lakiasiainjohtaja toimii johtoryhmän sihteerinä.

 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021

 

Johtoryhmän jäsenet

Vaisala's CEO Kai Öistämö, close-up in front of a white background.

Kai Öistämö

Toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja

Sampsa Lahtinen

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen johtaja

Timo Leskinen, EVP HR

Timo Leskinen

Henkilöstöjohtaja

Kaarina Muurinen, CFO

Kaarina Muurinen

Talous- ja rahoitusjohtaja

Olli Nastamo, EVP Operational Excellence

Olli Nastamo

Kehitysjohtaja

Vesa Pylvänäinen

Vesa Pylvänäinen

Tuotantojohtaja

Jarkko Sairanen

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen johtaja

Katriina Vainio

Katriina Vainio

Lakiasiainjohtaja