Markkinatietoa

Markkinatilanne

Markkinatilanne kolmannella neljänneksellä 2017

Vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä globaali talouskasvu oli vakaata ja Vaisalan saadut tilaukset olivat kaikkien aikojen korkeimmat vuosineljänneksen tasolla. Tilaukset olivat vahvat erityisesti Weather and Environment -liiketoiminta-alueella.

Sään mittausratkaisujen tilaukset kasvoivat kaikissa regioonissa. Kysyntä oli erityisen vahva meteorologia-asiakkailta. Hyvän kokonaiskysynnän ohella Vaisala solmi muutaman ison sopimuksen. Kysyntä liikennesääasiakkaiden ja uusiutuvan energian asiakkaiden osalta ei parantunut.

Kolmannella neljänneksellä teollisuuden mittaratkaisujen tilaukset laskivat hieman ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Tilausten kasvu jatkui kuitenkin APAC-alueella. Sähkönsiirtoasiakkaiden kiinnostus tuotteitamme kohtaan jatkui vahvana, ja Vaisala sai ensimmäiset kaupalliset tilaukset.

 

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2017, 23.10.2017

 

Markkinanäkymät 2017

Sään mittausratkaisujen markkinanäkymät ovat hieman edellistä vuotta suotuisammat, ja toimitusten odotetaan tyypilliseen tapaan kasvavan kausiluonteisesti vuoden loppua kohti. Sään mittausratkaisujen ja sään ennustamisen kyvykkyyden parannukset ovat jatkossakin tärkeitä asiakkaille, vaikka budjettirahoitukset rajoittavat asiakkaiden investointeja useissa maissa. Sään mittausratkaisujen uusien tilausten ja toimitusten odotetaan kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna erityisesti Euroopassa ja APAC-alueella. Meteorologia-asiakkaat vauhdittavat kasvua. Liikennesääasiakkaiden osalta markkinanäkymät ovat kokonaisuudessaan vakaat ja informaatiopalveluiden kysynnän ennakoidaan kasvavan hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Teollisuuden mittausratkaisujen markkinanäkymät jatkuvat suotuisina. 

 

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2017, 23.10.2017

 

Globaali markkinakoko ja kasvu

Weather and Environment

MEUR

Meteorologia- infrastruktuuri

Liikenne Energia Ilmanlaatu
Markkinakoko* 450-500 300 325-375 150-200
Vuotuinen markkinakasvu 0% 0-5% >10% >5%
Vaisalan markkinaosuus 2017* Suuri Suuri Pieni Pieni

Markkinakoko yhteensä ~ 1,3 miljardia, noin 20 % markkinaosuus​ 

Industrial Measurements

MEUR Instruments Power Transmission Life Science
Markkinakoko* 420-470 170-230 275-330
Vuotuinen markkinakasvu 5% 15% 10%
Vaisalan markkinaosuus 2017* Keskitaso Pieni Pieni

Markkinakoko yhteensä  ~1 miljardi​ 

Markkinaosuus:

  • Pieni <10%
  • Keskitaso 10-25%
  • Suuri >25%

* Vaisalan arvio niiden markkinoiden koosta, jotka ovat saavutettavissa tällä hetkellä tai orgaanisella liiketoiminnan kehittämisellä