Markkinatietoa

Markkinanäkymät 2018

Sään mittausratkaisujen markkinoiden arvioidaan olevan tasaiset. Markkinoiden kasvua haetaan digitaalisista ratkaisuista sekä ilmanlaadun mittaamisesta, mutta niiden kasvu alkaa matalalta tasolta. Sään mittausratkaisujen kysynnän arvioidaan paranevan Americas-alueella. Aasia ja Tyynenmeren alue, Lähi-itä ja Afrikka -alueella sekä Kiinassa kysynnän arvioidaan olevan vakaa, kun taas Euroopassa kysynnän arvioidaan laskevan vahvaan vuoteen 2017 verrattuna, koska asiakkaiden päätöksenteko voi viedä aikaa. Digitaalisten ratkaisujen kysynnän arvioidaan parantuvan maltillisesti.

Teollisuuden mittausratkaisujen markkinoiden arvioidaan olevan hyvät. Kysynnän arvioidaan kasvavan kaikissa regioonissa. Sähkönsiirtotuotteiden kysynnän arvioidaan kehittyvän positiivisesti ja olosuhdevalvontajärjestelmien kysynnän saavan vauhtia uuden sukupolven järjestelmästä.

Valuuttakursseilla arvioidaan olevan negatiivinen vaikutus raportoituun liikevaihtoon olettaen, että kurssit pysyvät maaliskuun lopun tasolla.

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018, 25.4.2018

 

Globaali markkinakoko ja kasvu

Weather and Environment

Vaisala markkinakoko

Industrial Measurements

Vaisala markkinakoko