Johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä informoida hallitusta yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Kjell Forsén toimi Vaisalan toimitusjohtajana ja johtoryhmän puheenjohtajana vuodesta 2006 alkaen syyskuun 2020 loppuun saakka ja eläköityi vuoden lopussa. Kai Öistämö aloitti toimitusjohtajana lokakuussa 2020. Hän on syntynyt vuonna 1964 ja on koulutukseltaan tekniikan tohtori.

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja on johtoryhmän puheenjohtaja. Johtoryhmään kuului vuonna 2020 seitsemän henkilöä. Vähintään kerran kuukaudessa kokoontuva johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yrityksen strategian suunnittelussa ja toteuttamisessa, operatiivisessa johtamisessa sekä hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelussa. Johtoryhmä laatii vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä niihin liittyvän tavoiteasetannan, valvoo suunnitelmien toteutumista sekä valmistelee merkittäviä investointeja ja yrityskauppoja. Johtoryhmän tekemistä päätöksistä vastaa toimitusjohtaja. Johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omalla vastuualueellaan. Johtoryhmän jäseniä ovat liiketoiminta-alueiden johtajat, talousjohtaja, tuotantojohtaja, henkilöstöjohtaja ja lakiasiainjohtaja. Yhtiön lakiasiainjohtaja toimii johtoryhmän sihteerinä.

Vaisala tiedotti 7.1.2021, että Olli Nastamo, DI, s. 1956, nimitetään kehitysjohtajaksi 1.3.2021 alkaen. Hänestä tulee Vaisalan johtoryhmän jäsen, ja hän raportoi toimitusjohtaja Kai Öistämölle. Nimityksen myötä yhtiön johtoryhmän jäsenmäärä nousee kahdeksaan.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020