Sisäpiiri

Markkinoiden väärinkäyttöasetus (”MAR”) tuli voimaan 3.7.2016. Sääntelyn seurauksena Vaisalalla ei ole enää julkista sisäpiiriä eikä se ylläpidä myöskään pysyvää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä, vaan ainoastaan hanke- ja tapahtumakohtaisia sisäpiiriluetteloita. Vaisalan määrittelemiä johtohenkilöitä koskee 30 kalenteripäivän suljettu ajanjakso ennen osavuosikatsausten, puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöksen julkistusta. Suljettu ajanjakso päättyy julkistamista seuraavana päivänä. Suljettu ikkuna koskee myös henkilöitä, jotka osallistuvat osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen valmisteluun.

Liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi on määritelty Vaisala Oyj:n hallitus, toimitusjohtaja sekä muut johtoryhmän (VMG) jäsenet.

Vaisalan Lakiasiat vastaa sisäpiiriasioista, niiden kouluttamisesta, hanke- ja tapahtumakohtaisten rekistereiden laatimisesta ja ylläpitämisestä sekä valvonnasta.

Vaisalan toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiainjohtaja voivat, kaksi yhdessä, päättää sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä silloin, kun MAR:in mukaiset ehdot täyttyvät. Samalla perustetaan hanke- tai tapahtumakohtainen sisäpiiriluettelo. Vaisalan kulloinkin laadittaviin hanke- tai tapahtumakohtaisiin sisäpiiriluetteloihin kuuluvat ne henkilöt, jotka saavat tiettyä hanketta tai tapahtumaa koskevaa sisäpiiritietoa.

Vaisala vuosikatsaus 2016

JOHDON LIIKETOIMET

Sisäpiirirekisteri

Alla olevaa julkista sisäpiirirekisteriä​ ei päivitetä 3.7.2016 jälkeen. ​