Merisää

Vaisalan anturiteknologiaan perustuvien merisääasemien säähavainnot ja laaja valikoima tiedonsiirtoratkaisuja ovat joustavia ja soveltuvat tarpeisiisi ja paikallisiin olosuhteisiin. Tiedonkeruu- ja verkkovalvontajärjestelmät takaavat jatkuvan toiminnan ja tietojen laadun.

Offshore/ Oil rig at sea

Säänmittaus ulkomerellä

Vaisalalla on vuosikymmenien perinne ratkaisujen toimittamisessa ulkomerellä tehtäviä säähavaintoja varten. Tuotteitamme ja palveluitamme käytetään osana ympäristön valvontajärjestelmiä ja helikopterikannen valvontajärjestelmiä. Tuotteemme ja järjestelmämme täyttävät asiaan kuuluvien UK CAA -standardin ja norjalaisten standardien CAP 437 ja NORSOK N-002 vaatimukset. Ne ovat myös asiaan kuuluvien ICAO:n vaatimusten ja WMO:n suositusten mukaisia.

Ship in the harbor

Rannikkohavainnot

Mitä, missä ja miten kannattaa tarkkailla riippuu kyseisen sataman ominaisuuksista. Luotettavat ja tarkat näkyvyyden sekä tuulen suunnan ja nopeuden mittaukset ovat kriittisen tärkeitä sekä satamaa lähestyttäessä että laituriin kiinnittäytyessä. Lähestyvät myrskyt ja voimakkaat tuulet voivat häiritä nosturien toimintaa ja estää kuormaamisen ja kuormien poistamisen. Lisäksi mereen liittyvät mittaukset, kuten virtausten, aallonkorkeuden, veden korkeuden ja suolapitoisuuden mittaukset voivat kaikki osaltaan täydentää monimutkaista satamaympäristöä tukevaa järjestelmää. Lopputuloksena on parantunut turvallisuus ja onnistunut ja jatkuva rahdin käsittely satamassa.

Tanker at Sea

Laivojen instrumentointi ja laivoilla käytettävät sääjärjestelmät

Laivan koneiden ja laitteiden suorituskyvyn parantaminen minimoi koneiden seisokkiajan ja maksimoi energiansäästöt, mikä tuo kustannussäästöjä. Laivojen moottorien, voitelun, hydrauliikan ja paineilmajärjestelmien valvonta Vaisalan stabiileilla mittalaitteilla auttaa maksimoimaan koneiden suorituskykyä. Öljyssä olevan kosteuden mittalaitteet antavat reaaliaikaisen kuvan öljyn kunnosta voitelu- ja hydrauliikkajärjestelmissä. Kastepisteen mittalaitteet auttavat varmistamaan, että paineilma on riittävän kuivaa järjestelmän luotettavan toiminnan kannalta. Tarkkaa kosteuden mittaamista tarvitaan moottorin imuilman tehokkaampaa valvontaa varten.

Lightning at sea

Merenkulun salamahavainnointi

Salama on osoitus äärimmäisestä säästä ja se aiheuttaa toiminnallisen vaaran liiketoiminnallesi. Se aiheuttaa sinulle tulonmenetysriskin seisokin ajaksi. Salamahavaintojärjestelmä voi auttaa minimoimaan seisokkiaikaa, mutta vain, mikäli vääriä hälytyksiä ei esiinny. Toiminta terminaalissa ja kenttäalueella on vaarassa menettää tuhansia dollareita minuutissa jos toiminnot keskeytyvät! Luotettavaa tietoa antavan salamavaroitusjärjestelmän käyttöönotto saa aikaan menestyksellisen ohjelman, jonka tietoihin sinä ja työntekijäsi voivat luottaa. Sinulla ei ole varaa keskeyttää toimintaa, ellei salama aiheuta todellista uhkaa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Blog | 27. Helmi 2018

Wind of Change

Risto Haimelin and Juha Paldanius discuss the ‘new winds’ that are blowing through the marine meteorological measurements market The wind...
Read more
Umbrella in rain
Success Story | 11. Syys 2017

Vaisala Weather Radar Upgrades

Computers and data processing technology rapidly evolve in respect to radar hardware. Breathe life into older radar by updating the data...
Read more