Tarkkaa, turbiinin navan korkeudelta mitattua tietoa

Triton-tuuliluotain

2008

Triton SoDAR kaupallistettiin

>
21
miljoonaa

tuntia Tritonien keräämää tuulidataa

>
3 700

käyttöönottoa yli 45 maassa

99,93 %

Koko kaluston kattava toimintakelpoisuusajan mediaani

Triton Wind Profiler in the mountains

Validointitutkimukset

Triton on parhaiten validoitu etävalvontajärjestelmä tuulivoima-alalla. Lisäksi lajissaan ensimmäinen maailmanlaajuinen tutkimus analysoi kymmeniä asennuksia, joissa Tritoneja ja meteorologiatorneja käytettiin rinnakkain. Loppupäätelmä oli:

Triton on yhtä tarkka kuin meteorologiatorni – ei ainoastaan yhdessä tarkasti valvotussa testissä vaan myös vuosien kaupallisen kenttäkäytön aikana, mikä vastaa kymmeniä tuhansia tunteja dataa.

Uusimman vuonna 2018 tehdyn tutkimuksen mukaan Triton-mittaukset ovat tarkkoja monimutkaisessa maastossa ja tarjoavat tavan vähentää virtauksesta aiheutuvaa poikkeamaa.

Picture of wind turbine with focus on the hub

IEC:n ohjeet tehokäyrän testaukselle

IEC:n tuuliturbiinien tehontestausstandardin uusi laitos sisältää opastusta SoDARin ja LiDARin tyyppisten kaukokartoitusjärjestelmien käyttöön.

Nyt tuulivoimaloiden käyttäjillä on menetelmä tehokäyrän helpompaa testausta varten ja tuulivoimaloiden kehittäjillä on paremmat ohjeet siihen, miten etäanturien tarkkuus määritetään. Vai onko heillä?

Katso ladattava webinaari saadaksesi lisätietoa siitä, mitä päivitetty standardi merkitsee etävalvonnan käyttäjille.

Aiheeseen liittyvät tuotteet