Kaupunkien vesitilanteen seuranta

Puhdas vesi on välttämätöntä ihmisille. Elämä riippuu vedestä, mutta se on myös rajallinen resurssi. Kaupunkialueilla veden toimittamiseen liittyy vakavia haasteita ja monissa tiuhaan asutetuissa paikoissa merkittävä osa jaetusta vedestä menetetään. Puutteellisesti hallinnoitu ja käytetty vedenjakelujärjestelmä tulee kalliiksi ja vaikuttaa pitkällä tähtäimellä yhteisöjen asukkaiden hyvinvointiin.

Vesijärjestelmiä täytyy hallinnoida, jotta veden saatavuus käyttäjille ja sidosryhmille voidaan taata. Siksi on ratkaisevan tärkeää tarkkailla ja ennustaa joissa ja tekojärvissä oleva vesimäärä, jotta vedenjakelua voidaan hallita. Veden käyttäytymisen ymmärtäminen mahdollistaa toimivamman ja paremmin painotetun infrastruktuurin suunnittelemisen vedenjakelun ja sen hallinnan optimoimiseksi.

Vaisalan hydrometeorologiset asemat antavat yhdessä säätutkien ja tietojenkäsittelyn kanssa arvokasta tietoa nykyisestä ja tulevasta veden määrästä ja tukevat siten vesilaitosten päätöstentekoa.

Aiheeseen liittyvät tuotteet

Aiheeseen liittyvät artikkelit