Vesivoiman optimointi

Vesivoima on paikallisesti saatavilla oleva, puhdas ja uudistuva energianlähde. Monet valtiot ovat innokkaita käyttämään tätä paljolti käyttämätöntä potentiaalia voidakseen tarjota tarvittavaa energiantuotantokapasiteettia. Vesivoiman tuotannon optimointi, tekojärvien hallinta ja tulvien valvonta ovat tärkeimmät seikat vesivoimalaitoksen tehokkaan toiminnan kannalta. Nämä kaikki ongelmat edellyttävät tarkkaa ja luotettavaa sateen, vesimäärän ja tulevan virtauksen valvontaa ja ennustamista.

Reaaliaikaiset havainnot ovat ehdottoman tärkeitä vesivoimalaitosten hyvin organisoidun ja turvallisen vesivoimalaitoksen käytön kannalta. Lisäksi korkeatasoisia hydrologisia tallennettuja tietoja tarvitaan suunniteltaessa tai kunnostettaessa infrastruktuuria vesivoiman tuotantoa varten.

Vaisalan hydrometeorologiset asemat antavat sateesta ja veden korkeudesta reaaliaikaista tietoa, jota kerätään keskitetysti jopa kaikkein syrjäisimmistä kohteista alueilla, joilla vesivoimaa voidaan hyödyntää. Kun nämä tiedot yhdistetään säätutkan antamiin tietoihin, on mahdollista laatia lyhyen tähtäimen ennusteita vesivoiman tuotannon optimoimista ja hallintaa varten.