Datakeskukset

Datakeskukset toimivat lähes kaikkien tehokkaisiin ja luotettaviin järjestelmiin tukeutuvien menestyksekkäiden yhtiöiden aivoina. Koska niissä on melkoinen määrä tehokkaita laitteita yhdessä paikassa, datakeskukset on suojattava sekä ulkoisilta että sisäisiltä ympäristön vaikutuksilta samaan aikaan kun rakennuksia on lisäksi jäähdytettävä riittävästi.


Konesalit kuluttavat runsaasti energiaa: tällä hetkellä ne käyttävät yli 1,3 prosenttia maailman koko sähköntuotannosta. Tämä energia muuttuu lämmöksi, joka on siirrettävä pois laitetelineiden luota, jotta käyttölämpötila pysyisi oikeana. Jäähdytys ja ilmastointi ovat tärkeimpiä prosesseja missä tahansa konesalissa. Konesalien jäähdytys voidaan toteuttaa monilla eri tavoilla sen sijainnin ja paikallisen ilmaston mukaan.


Kylmäainetta käyttävä jäähdytys kuluttaa paljon energiaa, mutta sen käyttöä voidaan vähentää, kun ilmasto huomioidaan konesalin sijaintia valittaessa. Kuivissa ilmastoissa haihtumisjäähdytys on tehokasta lämmön hajaantuessa. Kylmissä ilmastoissa voidaan käyttää suoraa jäähdytystä kuivalla ja kylmällä ilmalla. Vesistöjen lähellä olevissa laitoksissa lämpö voidaan johtaa veteen.


Kosteuden ja lämpötilan hallinta


Lämpötilaa hallitaan tietokonehuoneen ilmastointiyksiköllä (computer room air conditioner unit, CRAC), joka vastaa niin lämmityksestä kuin jäähdytyksestä (nämä eivät tosin ole käynnissä samanaikaisesti). Lämmityksessä ilmastointiyksikkö kierrättää kuumista käytävistä tulevan lämpimän ilman kylmän ilman kanssa. Jäähdytyksessä tuloilma jäähdytetään niin, että oikea lämpötila saavutetaan.


Laitteistotilojen lämpötilan lisäksi on erittäin tärkeää valvoa ja hallita niissä olevaa kosteutta. Ilman absoluuttinen vesipitoisuus on luonnollisesti pieni varsinkin kylmissä ilmastoissa, joissa käytetään ilmapuolen ekonomaisereita. Kun ilmaa lämmitetään, sen suhteellinen kosteus pienenee, jolloin kosteus voi laskea tavoitetason alle. Liian kuiva ilma lisää staattisen sähkön riskiä, ja se edellyttää ylimääräistä kosteutusta suihkuttavien tai haihduttavien kostuttimien avulla.


Vaisalan tuotevalikoima


Vaisala tarjoaa kattavan valikoiman mittaustuotteita, dataloggereita ja tarkkailujärjestelmiä datakeskusten hallinnan käyttöön lämpötilan, suhteellisen kosteuden, CO2:n, märkälämpötilan, kastepistelämpötilan, entalpian ja sään mittaamiseen.

Vaisalan laajassa suhteellisen kosteuden ja lämpötilan HUMICAP® mittalaitevalikoimassa on muun muassa teollisuustason ja ilmanvaihdon lähettimiä, jotka sopivat datakeskuskäyttöön. Vaisala HUMICAP® -anturit tunnetaan tarkkuudestaan, erinomaisesta pitkäkestoisesta toimintavakaudestaan ja hystereesin sietokyvystään.


Lue lisää antureistamme, jotka sopivat käytettäviksi datakeskuksissa: HMT330, HMDW110, HMT120/130 ja HMW90.

Aiheeseen liittyvät tuotteet

Aiheeseen liittyvät artikkelit