Datakeskukset

Lähes jokaisen tehokkaisiin ja luotettaviin järjestelmiin tukeutuvan menestyksekkään yhtiön ytimessä on datakeskus. Koska datakeskuksissa on melkoinen määrä tehokkaita laitteita yhdessä paikassa, tilat on suojattava sekä ulkoisilta että sisäisiltä ympäristön vaikutuksilta, minkä lisäksi täytyy varmistaa rakennuksen riittävä jäähdytys.

Datakeskukset kuluttavat runsaasti energiaa: ne käyttävät yli 1,3 prosenttia maailman koko sähköntuotannosta. Tämä energia muuttuu lämmöksi, joka on siirrettävä pois laitetelineiden luota, jotta käyttölämpötila pysyisi oikeana. Jäähdytys ja ilmastointi ovat tärkeimpiä prosesseja missä tahansa datakeskuksessa. Datakeskuksen jäähdytys voidaan toteuttaa monilla eri tavoilla sen sijainnin ja paikallisen ilmaston mukaan.

Kylmäainetta käyttävä jäähdytys kuluttaa paljon energiaa, mutta sen käyttöä voidaan vähentää, kun ilmasto otetaan huomioon datakeskuksen sijaintia valittaessa. Kuivissa ilmastoissa haihtumisjäähdytys on tehokasta lämmön hajaantuessa. Kylmissä ilmastoissa voidaan käyttää suoraa jäähdytystä kuivalla ja kylmällä ilmalla. Vesistöjen lähellä olevissa laitoksissa lämpö taas voidaan johtaa veteen.

Kosteuden ja lämpötilan hallinta

Lämpötilaa säädetään tietokonehuoneen ilmastointiyksiköllä, joka vastaa niin lämmityksestä kuin jäähdytyksestä (ei tosin samanaikaisesti). Lämmityksessä ilmastointiyksikkö yhdistää kuumista käytävistä tulevan lämpimän ilman kylmään ilmaan, ja jäähdytyksessä tuloilma jäähdytetään niin, että oikea lämpötila saavutetaan.

Laitteistotilojen lämpötilan lisäksi on erittäin tärkeää valvoa ja hallita niissä olevaa kosteutta. Ilman absoluuttinen vesipitoisuus on luonnollisesti pieni varsinkin kylmissä ilmastoissa, joissa käytetään ilmapuolen ekonomaisereita. Kun ilmaa lämmitetään, sen suhteellinen kosteus pienenee, jolloin kosteus voi laskea tavoitetason alle. Liian kuiva ilma lisää staattisen sähkön riskiä ja vaatii lisäkosteutusta suihkuttavien tai haihduttavien kostuttimien avulla.

Vaisalan tuotevalikoima

Vaisala tarjoaa markkinoiden laajimman valikoiman datakeskusten hallintaan soveltuvia mittaustuotteita, dataloggereita ja valvontajärjestelmiä lämpötilan, suhteellisen kosteuden, hiilidioksidin, märkälämpötilan, kastepistelämpötilan, entalpian ja ulko-olosuhteiden mittaamiseen.

Vaisalan laajassa suhteellisen kosteuden ja lämpötilan HUMICAP®-mittalaitevalikoimassa on muun muassa teollisuustasoisia lähettimiä ja ilmanvaihdon lähettimiä, jotka sopivat myös datakeskuskäyttöön. Vaisala HUMICAP®-anturit tunnetaan tarkkuudestaan, erinomaisesta pitkäkestoisesta toimintavakaudestaan ja lähes olemattomasta hystereesistään.

Lue lisää datakeskuksiin soveltuvista antureistamme: HMT330, HMDW110, HMT120/130 ja HMW90.
 

Aiheeseen liittyvät tuotteet

Aiheeseen liittyvät artikkelit