Vesihöyryn mittaaminen rakennusmateriaalien valmistuksen kuivausprosesseissa

Kuivaus on oleellinen prosessi erilaisten rakennusmateriaalien, kuten laattojen, tiilien ja kipsilevyn valmistuksessa. Yleensä kuivattavaa materiaalia ei mitata suoraan vaan epäsuorasti prosessi-ilman vesihöyryä mittaamalla.

Usein haasteena ei ole ainoastaan materiaalin kuivaaminen riittävästi haluttujen lopputuotteen ominaisuuksien saavuttamiseksi vaan liiallisen kuivumisen välttäminen, sillä se voi aiheuttaa energiahukkaa ja tulipalovaaran.

Vaisalan tuotteet on suunniteltu kestämään teollisten kuivausprosessien ankaria olosuhteita. Käytettävissä on useita vaihtoehtoja, jotka täyttävät erittäin kosteiden ja kuumien olosuhteiden aiheuttamat erilaiset vaatimukset.

Aiheeseen liittyvät tuotteet

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ceramics factory - drying clay
Success Story | 04. Syys 2014

Saving Energy in Ceramics Drying

“Vaisala relative humidity transmitters have become standard within the Wienerberger Group.” Steven Debels, 
Plant Manager, 
Koramic Pottelberg...
Read more