Tuulienergiateollisuuden kehittäminen

Kehittyneet tuulenmittausteknologiat, resurssien arviointi- ja asianmukaisen huolellisuuden palvelut

1 800
+

toimitettua uusiutuvaan energiaan liittyvää arviointia

55
GW

Tuulivoimatutkimuksia

+
0,2
%

Keskimääräinen poikkeama tuulivoiman asianmukaisen huolellisuuden validointitutkimuksissamme

Tärkeimmät tuotteet tuulivoimakehittäjille