Sisäilman laadun valvonta

Jotta voidaan varmistaa mukavat olosuhteet sisätiloissa, sisäilman laatua mitataan kosteusmittareilla sekä lämpötila-ja hiilidioksidiantureilla. Vaikka ihmistenmukavuus on monien tekijöiden yhteisvaikutusta, suhteellisen kosteuden, lämpötilan ja hiilidioksidin optimointi sisäilman laatua mittaamalla täyttää mukavuusvaatimukset tehokkaammin kuin pelkkä lämpötilan optimointi.

Katso video ilmanvaihdon optimointiin kehitetyistä Vaisalan mittalaitteista tai jatka lukemista ja näe, miten kosteus vaikuttaa sisäilman laatuun.

Miten kosteus vaikuttaa sisäilman laatuun?

Sisäilman matala suhteellinen kosteus aiheuttaa ihmisille epämukavaa oloa. Päänsärky, silmien ärtyminen, kurkun kipeytyminen ja kuiva iho ovat kaikki kuivan sisäilman aiheuttamia oireita. Kuiva ilma heikentää ihmisen luonnollista puolustuskykyä ilmateitse leviäviä tartuntoja vastaan ja altistaa ihmisen viruksille ja muille mikro-organismeille. Matalan ilmankosteuden lisäksi myös liian suuri ilmankosteus voi aiheuttaa ongelmia, kuten biologisten epäpuhtauksien leviämistä ja kosteuden aiheuttamia haittavaikutuksia rakenteille.

Yleensä ihmiset ovat vähemmän herkkiä huomaamaan kosteuden kuin lämpötilan vaikutusta. Epämukavuutta ja mahdollisia terveysongelmia ei yleensä osata yhdistää suhteellisen ilmankosteuden muutoksiin. Tässä kohdassa teknologia voi tulla ihmisaistien avuksi. Suhteellisen kosteuden mittaus on avain onnistuneeseen kosteuden säätelyyn.

 

Miten hiilidioksiditaso vaikuttaa sisäilman laatuun?


Tarpeenmukaisessa ilmanvaihdossa ilmanvaihtoa säädetään sen mukaan, miten monta ihmistä tilassa on. Tarkoituksena on tuottaa tilassa oleville ihmisille laadukasta sisäilmaa energiatehokkaalla ilmanvaihdolla. 

Eurooppalaisen standardin EN 13779:2007 mukaan hyvä sisäilman laatu voidaan luokitella hiilidioksidipitoisuuden mukaan. Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon käyttöä varten tulee siis mitata hiilidioksidipitoisuus ja säädellä ilmanvaihtoa sen mukaan. Standardi myös asettaa sisäilman hiilidioksiditason normaaliarvoksi 400–600 ppm, mikä on hiukan ulkoilman normaalitasoa (400 ppm) korkeampi. Nykyaikaiset ilmanvaihtojärjestelmät on rakennettu tämän periaatteen mukaan, jotta voidaan varmistaa riittävän hyvä sisäilman laatu ja säilyttää samalla energiatehokkuus.

Todellisuudessa tämä pätee lähinnä nykyaikaisiin toimistoihin, joissa on modernit ilmanvaihtojärjestelmät. Kenttätutkimukset osoittavat, että normaaleissa toimisto-olosuhteissa hiilidioksidipitoisuus on 1 500 ppm, mikä saattaa vaikuttaa korkealta. Säännösten mukainen turvallisuusraja on kuitenkin paljon tätä korkeampi, 5 000 ppm hiilidioksidia kahdeksan tunnin aikana.

Kun sisäilman hiilidioksiditasot nousevat, kognitiiviset kyvyt, kuten kriisitilanteisiin reagointi, tietojen käyttö ja strateginen ajattelu, heikkenevät. Hiilidioksidipitoisuuden ollessa 1 400 ppm (normaali ulkoilman taso on 400 ppm) nämä kyvyt ovat vain 20 prosenttia normaalitasosta. Jotkin mekaaniset taidot, kuten tietojen etsiminen ja tehtävien suorittaminen, eivät välttämättä kärsi, mutta kognitiiviset taidot, jotka vaativat tietojen soveltamista, heikkenevät jopa merkittävästi. Monimutkaisten tehtävien hoitaminen vaikeutuu, kun sisäilman hiilidioksiditaso nousee. Sisäilman tarkka mittaus ja hyvä ilmanvaihto ovat erittäin tärkeitä toimistotyöntekijöiden kognitiivisten kykyjen kannalta.

Vaisalalla on laaja valikoima kannettavia ja kiinteästi asennettavia sisäilman laadun antureita suhteellisen kosteuden, lämpötilan ja hiilidioksidin mittaamiseen. Tutustu koko ilmanvaihtosovellusten valikoimaamme.

Sisäilman laatuun liittyvät tuotteet

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Indigo200 ‑lähetin ja HMP9-mittapää teollisuusympäristössä
Blogi | 03. Huhti 2020

Kosteusanturien merkitys

Kosteusanturit ovat olosuhdevalvontasovellusten yleisimmin käytettäviä mittalaitteita. Miksi? Koska kosteusmittaus on yksi tärkeimmistä...
Lue lisää
Vasa-laiva kaatui ja upposi Tukholmassa 1628.
Customer case

Oikean ilmaston luominen

Vaisalan kosteuslähettimet auttavat kuninkaallisen Vasa-sotalaivan säilyttämisessä Kuuluisan ruotsalaisen 1600-luvun sotalaivan, Vasa-laivan...
Lue lisää