Sumukuivauksen valvonta

Optimoitu sumukuivaus säästää energiaa ja kustannuksia

Drying Simulator

Optimaalisten olosuhteiden löytäminen ja niiden pitäminen stabiileina on tärkeää valmistuksen kustannusten alentamisen ja energiatehokkuuden kannalta. Kokeile interaktiivista kuivaussimulaattoriamme nähdäksesi, miten tarkat kosteusmittaukset voivat johtaa energian käytön tehostamiseen ja tuotannon parantamiseen.

Kun on kyse esimerkiksi ruoan kuivauksesta, useimmat asiantuntijat ovat samaa mieltä siitä, että ruokaa on tärkeää kuivata tarpeeksi mikrobien kasvun välttämiseksi ja tuotteen pitämiseksi turvallisena. Toisaalta kuivausprosessin minimoiminen säästää energiaa ja rahaa, kuten kuivaussimulaattorista nähdään. Tärkeintä on lisätä tulopuolen tilavuutta tai kosteustasoja juuri riittävästi, jotta energiankulutus minimoituu, mutta ei liian alhaisiksi, jotta lopputuotteen laatu ei kärsi.

Valittavat tasot riippuvat tuotteen ominaisuuksista, kuten lopputuotteen halutusta aw-arvosta. Koska ihanteellinen tulopuolen tilavuus riippuu kuivattavasta tuotteesta, yleistä kuivausteoriaa ei ole olemassa. Periaatteessa valmistaja on vastuussa parhaiden tasojen määrittämisestä poistoilman suhteelliselle kosteudelle tai kastepisteelle. Kuitenkin kuivausvaiheiden aikana, halutusta tasosta riippumatta, parametrien, kuten takerrusrajan, adsorptiolämpökäyrän ja lasisiirtymäpisteen (Tg) tunteminen ja olosuhteiden pitäminen vakaina käyttämällä tarkkaa ja stabiilia HUMICAP-anturiin perustuvaa mittausteknologiaa on välttämätöntä. Se on myös tärkein metodologia taloudellisten ja energiatehokkaiden valmistusprosessien kehittämiseen.

Sumukuivauksen valvontaan liittyvät tuotteet

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Indigo200 ‑lähetin ja HMP9-mittapää teollisuusympäristössä
Blogi | 03. Huhti 2020

Kosteusanturien merkitys

Kosteusanturit ovat olosuhdevalvontasovellusten yleisimmin käytettäviä mittalaitteita. Miksi? Koska kosteusmittaus on yksi tärkeimmistä...
Lue lisää