Paperikoneen huuva

Huuvasta poistuvan ilman kosteuden mittaaminen

Paperia valmistettaessa on tärkeää hallita paperin kosteussisältöä, jotta se on parhaalla mahdollisella tasolla loppukäyttöä, kuten painamista varten. Yleensä paperimassaa ei mitata suoraan, vaan paperitehtaissa mitataan huuvan ilmaa kuivausprosessin epäsuoraa valvontaa ja hallintaa varten ja sen varmistamiseksi, että huuvaan ei kerry liikaa kosteutta. Tämä mittaustapa on erityisen vaativa, jos on olemassa kondensoitumisriski korkeiden lämpötilojen yhteydessä.

Vaisala tarjoaa kiinteitä kosteuslähettimiä eri tyyppisille kuivaimille sekä myös kannettavia mittalaitteita tarkastusmittauksiin ja kiinteiden mittalaitteiden toiminnan varmistamiseen.

Liittyvät tuotteet

PC-ohjelmisto Vaisala Insight

Insight-PC-ohjelmisto

Indigo-yhteensopivien mittapäiden ja muiden laitteiden helppoa käyttöä varten
Vaisala Insight PC-ohjelmisto antaa nopean pääsyn...

Aiheeseen liittyvät artikkelit