Kansanterveyden suojelemista ilmanlaatua tarkkailemalla

Vaisala tarjoaa uusinta teknologiaa ilmanlaadun valvontaan sekä ilman laadun valvonnan, arvioinnin ja ennustamisen kannalta olennaisten ilmastollisten sääolosuhteiden mittaamiseen.

Air Pollution

Kaupunki-ilman saastuminen aiheuttaa merkittävän uhan ihmisten terveydelle ja miljoonien ihmisten elämänlaatuun maailmanlaajuisesti. Se myös aiheuttaa merkittävän taloudellisen rasitteen koko yhteiskunnalle. Kyky arvioida kaupunki-ilman yleistä saastumista kattavasti auttaa ilmanlaatuun vaikuttavia organisaatioita päätöksenteossa ja helpottaa päästöjä vähentävien estotoimenpiteiden käyttöönottoa. Vaisala tarjoaa uusinta teknologiaa ilmanlaadun valvontaan sekä ilman laadun valvonnan, arvioinnin ja ennustamisen kannalta olennaisten ilmastollisten sääolosuhteiden mittaamiseen.

Ilmanlaadun mittaaminen

Perinteisesti ilmanlaadun valvonta on ollut viranomaisten tehtävä ja se on vaatinut kalliita määräysten mukaisia mittausasemia. Määräysten mukaiset verkostot ovat kuitenkin liian harvoja havaitakseen paikallisia ilmansaastetasoja tarkasti ja voidakseen tarjota ihmisille mahdollisuuden nähdä altistumisensa saastuneelle ilmalle reaaliajassa, jotta he voisivat tehdä siihen liittyviä reaaliaikaisia päätöksiä.

Vaisalan teknologia ja tuotteet täydentävään ilman laadun valvontaan mahdollistavat tiheät, mutta kustannustehokkaat mittausverkostot. Vaisalan ilmanlaatulähettimet mittaavat saastekaasuja, kuten häkää, typpioksiduulia, rikkidioksidia, rikkivetyä ja otsonia sekä ilman partikkeleita. Tuotteet voidaan yhdistää saumattomasti Vaisalan alan johtaviin WXT-monisääasemiin ja ne edustavat uutta innovatiivista tapaa rakentaa edullisia, mutta kattavia ilmanlaadun valvontaverkostoja.

Sään vaikutuksen ymmärtäminen

Ilman saastumisen vakavuus riippuu merkittävästä meteorologisista olosuhteista. Päivittäiset sään muutokset ovat tärkein ilmanlaatuun vaikuttava tekijä. Tästä syystä kyky tarkkailla ja ennustaa sääolosuhteita on ratkaisevan tärkeä, kun halutaan ymmärtää saasteiden muodostumista, muuttumista, hajaantumista, kulkeutumista ja poistamista. Vallitsevat sääolosuhteet vaikuttavat sen ilmakehän kerroksen paksuuteen, joka pysäyttää saasteen hengitysilmaamme.

Aiheeseen liittyviä tuotteita

Vaisala Weather Transmitter WXT530 Series

WXT530-sarjan säälähetin

ainutlaatuinen anturisarja kompaktissa muodossa
Vaisalan WXT530-sarjan säälähetin on ainutlaatuinen anturisarja, joka on saatavilla mukautettavilla...
Vaisala Air Quality Transmitter AQT410

Ilmanlaatulähetin AQT410

Anturi jopa neljän yleisen saastekaasun mittaukseen
Kustannustehokas ilmanlaadun ja meteorologisten tietojen ratkaisu AQT410 mittaa jopa neljää...
Vaisala Air Quality Transmitter AQT420

Ilmanlaatulähetin AQT420

saastekaasuille ja hiukkasille
Kustannustehokas AQT420 on ilmanlaatulähetin, joka mittaa jopa neljää yleisintä saastekaasua (NO2, SO2, CO ja...

Aiheeseen liittyvät artikkelit