Vaisalan tukiohjelma

Vaisalassa uskotaan maailmaan, jossa ympäristöhavainnot parantavat päivittäistä elämää. Ympäristömittausalan globaalina johtajana ja yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä Vaisalalla on velvollisuus toimia hyvän yrityskansalaisen tavoin. 

Vaisala voi antaa tuotteitaan lahjoituksena hyväntekeväisyyteen sekä rahoitusta tai palveluja voittoa tavoittelemattomille organisaatioille oman yhteisöllisen Community Outreach Program -tukiohjelmansa kautta. Ohjelman tavoitteena on tukea organisaatioita ja hankkeita, jotka edistävät ympäristötietoutta tai tieteellistä koulutusta. Kaikkien tukiohjelman hankkeiden tulisi noudattaa Vaisalan arvoja ja koskettaa jollain tapaa Vaisalan toimintaa ympäristöasioissa, esimerkiksi ilmasto-, sää-, ympäristömittaus- tai ympäristötieteellisissä asioissa. 
 

Tuen kohdistamisalueet

  • Tieteellinen koulutus

Opiskelijat ja heidän opettajansa asiayhteyksissä, joissa edistetään luonnontieteitä, innovaatiota ja ympäristötietoutta. Yliopistot, tiedemiehet ja tutkijat, jotka auttavat lisäämään ympäristöhavaintojen ja niiden seuraamusten ymmärrystä. Palkan muodossa maksettavat stipendit eivät sisälly tämän ohjelman vaikutusalueeseen.

  • Voittoa tavoittelemattomat järjestöt, jotka työskentelevät ympäristötuhojen estämiseksi ja korjaamiseksi

Voittoa tavoittelemattomat järjestöt, jotka suojelevat ihmisiä ja aineellisia resursseja etenkin ympäristövaarojen ennaltaehkäisemisen yhteydessä. Puolueettomat ja neutraalit humanitaariset järjestöt, jotka tarjoavat suojaa ja apua luonnonkatastrofeista kärsimään joutuneille.