case

Toiminnan sujuminen laadukkaalla paineilmalla

Toiminnan sujuminen laadukkaalla paineilmalla
Norway
Julkaistu: 26. Loka 2010
Teollisuuden mittaukset


Laadukas paineilma on välttämätön edellytys rautatieliikenteen luotettavuudelle ja turvallisuudelle. Epäpuhtaudet lisäävät käytön ja ylläpidon töitä ja kustannuksia monin tavoin.

Paineilman laadulla on valtava vaikutus kymmenien rautatiekaluston sovellusten luotettavuuteen moderneissa junissa. Esimerkiksi jarrujärjestelmä, vaunujen kytkentä, ilmastointi ja pneumaattiset ovet toimivat kaikki paineilmalla. Siksi paineilman laadulla on suora vaikutus koko junan turvallisuuteen.

Junasovellusten paineilman on oltava erittäin puhdasta ja kuivaa kaikissa olosuhteissa. Yleisimpiä epäpuhtauksia paineilmassa ovat vesi, öljy ja pöly – ei ihme, sillä useimmat sovellukset ovat osittain ulkotiloissa ja alttiina hyvin vaihteleville olosuhteille: lämpötilan ja ilmankosteuden vaihtelulle, sateelle ja lumelle.

Kastepisteen valvonta on avainasemassa

Norjalaisyritys Nordisk TogTeknikk ANS (NTT) on auttanut rautatieyhtiöitä niiden paineilmahaasteiden kanssa yli 10 vuoden ajan. Oslossa sijaitseva yritys on erikoistunut rautatiekaluston hallintaan, komponenttien vaihtoon ja korjaukseen, muunnostöihin sekä tuotekehitykseen ja toteutukseen.

”NTT on Pohjoismaiden markkinoiden ainoa yritys, jolla on edistynyt kompressorimoduulien testauslaitteisto. Laitteiston avulla yritys voi mitata kaikkia tärkeitä kompressorien toiminnan suureita. Yksi vahvuuksistamme on täysin automaattisen ja jatkuvan kastepisteen mittauksen toteutus junissa”, sanoo yrityksen omistaja Einar Hageskal. Paineilman laadun varmistamisessa yksi tärkeimmistä valvottavista suureista on aina kastepiste. Ylimääräinen kosteus paineilmassa voi jäätyä aiheuttaen tukoksia tai jopa paineilmalinjojen ja pneumaattisten sylinterien rikkoutumista ja sen seurauksena esimerkiksi ovien ja jarrujen toimintahäiriöitä. Vaikka vesi ei jäätyisikään, se aiheuttaa korroosiota metallipinnoilla, ja vesi, öljy ja ruoste yhdessä lisäävät kulumista.

Compressed air

 

Jatkuvan valvonnan hyödyt

Lisäetuja voi saada hyödyntämällä jatkuvaa valvontaa sen sijaan, että kastepisteen tarkistaisi vain tietyin väliajoin. ”Kastepisteen online-valvontajärjestelmän avulla virheet voidaan paikantaa ja korjata ajoissa. Kosteus voi olla peräisin suodattimista, kuivaimen ympärillä olevan ilman lämpötilavaihteluista tai tornikuivaimen silikageelin saturoitumisesta, joka voi tehdä kosteuden havaitsemisesta vaikeaa ilman online-valvontaa”, Hageskal kuvailee.

Mikä kosteuden lähde sitten onkin, ongelman havaitseminen ajoissa merkitsee, että korjaavat toimenpiteet voidaan tehdä riittävän nopeasti. Tämä auttaa välttämään suurimmat ongelmat, jotka voivat johtaa pitkiin ja kalliisiin huoltokatkoksiin ja kapasiteetin puutteeseen. Einar Hageskalin mukaan juna on poistettava käytöstä viikoksi, jos paineilmajärjestelmä kastuu – niin kauan järjestelmän kuivuminen kestää.

Jatkuvan valvonnan lisäetuna on, että säännöllisiä huoltotoimia tarvitsee tehdä harvemmin, eikä rautatiekalustosovellusten toiminta vaarannu.

Etsinnässä: vakaa, tarkka ja kustannustehokas ratkaisu

Vastatakseen jatkuvan valvonnan haasteeseen Nordisk TogTeknikk on auttanut erästä asiakastaan käymään läpi monenlaisia kastepistelähettimiä oikeanlaisen mittalaitteen löytämiseksi. Lopputuloksena oli kolme mahdollista vaihtoehtoa, joista yksi oli Vaisala DRYCAP® -kastepistelähetin DMT348. Kaikki kolme testattiin kattavasti sekä laboratorio-olosuhteissa että oikeissa junissa. Näin selvitettiin, mikä niistä antaisi tarkimmat mittaustulokset myös muuttuvissa ja haastavissa sääoloissa.

”Asiakkaan vaatimuksena oli, että mittalaitteen on toimittava luotettavasti alla -30 ºC:n kastepisteessä. Mittarin oli oltava myös sovellettavissa erilaisiin junamalleihin, ja sen materiaaleilla oli oltava vähintään 10 vuoden takuu”, Hageskal kuvailee ja lisää:

”Lopulta asiakas valitsi DMT348:n. Lopullinen päätös tehtiin kustannustehokkuuden perusteella sekä sen, että Vaisala oli valmis muokkaamaan tuotetta asiakkaan erikoistarpeiden mukaan.”
Lähettimessä on nyt näyttöhälytys, joka antaa junahenkilöstölle hälytyksen, jos esiasetettu kastepisteen hälytystaso ylittyy.

Saman mittaussignaalin voi syöttää myös junan hallintajärjestelmään. DMT348:ssa on myös tietojen kirjausominaisuus, joka on tärkeä kastepisteen muuttumishistorian tarkistamista varten ja tarvittaessa ongelmien myöhempää jäljittämistä varten varikolla.

Äärimmäinen testi: ankara talvi

Talvet, jolloin on ollut poikkeuksellisen kylmää ja lumista monissa paikoin Eurooppaa, ovat tuoneet mahdollisuuden kastepistelaitteiden toiminnan todelliseen testaamiseen ankarissa ja haastavissa olosuhteissa. Paineilmajärjestelmien kosteuden valvonta on auttanut rautatieyhtiöitä voittamaan monenlaisia haasteita.

 

Vaisala DMT348 on osa DMT340-sarjaa.