Hyvinvointi

Well-being

Hyvinvointi

Vaisalassa työhyvinvointi nähdään kokonaisuutena, joka pitää sisällään työyhteisöön, esimiestyöhön, yritykseen ja yksilöön itseensä liittyviä asioita. Työhyvinvointi rakentuu muun muassa hyvästä esimiestyöstä, kannustavasta työyhteisöstä, tasapainoisesta työkuormasta, mielekkäästä työnkuvasta ja turvallisesta työympäristöstä. Ennaltaehkäisevät toimet - kuten liikunnan ja palautumisen tukeminen, työterveyshuolto sekä varhaisen välittämisen malli - tukevat hyvinvointia ja jaksamista.

Ennaltaehkäisevän hyvinvointityömme tavoitteena on tukea ammattilaistemme työnhallintaa, palautumista ja terveellisiä elämäntapoja. Tarjoamme Suomessa henkilöstölle urheilu- ja virkistyskerhoja, yrityksen tukeman liikunta- ja kulttuuriedun, hyvinvoinnin teemapäiviä, ajanhallinnan ja palautumisen valmennuksia sekä mahdollisuuden osallistua stressiä ja unenlattua kartoittavaan hyvinvointianalyysiin. Vuonna 2020 aloimme tarjota henkilöstöllemme virtuaalista taukoliikuntaa ergonomian ja hyvinvoinnin tukemiseksi, minkä merkitys korostui erityisesti etätyön aikana. Yhdysvalloissa sijaitsevien toimipisteiden henkilöstön työhyvinvointia tukee Vaisalan FIT-ohjelma.

Henkilöstökysely kartoittaa työntekijöiden hyvinvointia säännöllisesti. Tulokset osoittavat, että Vaisalan työntekijät pitävät työtään mielekkäänä ja kokevat, että heitä arvostetaan ja kohdellaan tasapuolisesti. Kehitettävää on yhä kokemuksessa työkuorman hallittavuudesta. Marraskuun 2020 kyselyssä Vaisalan hyvinvointi-indeksi oli 4,01 asteikolla 1-5 ja nousi hieman edellisestä vuodesta.

Vuoden 2020 aikana toteutimme myös kaksi henkilöstökyselyä siitä, miten henkilöstömme kokee COVID-19 poikkeustilanteen aiheuttamat muutokset. Tulosten mukaan henkilöstömme on sopeutunut hyvin. Olemme tukeneet esimiehiä järjestämällä koulutuksia virtuaalisesta esimiestyöstä sekä tiedottaneet säännöllisesti muuttuneista käytännöistä esimerkiksi etätyöhön liittyen.