blog

Valvontajärjestelmän palvelinohjelmiston varmuuskopiointi

GxP-valvontajärjestelmän varmuuskopiointitavat
Life Science

Kuten mikä tahansa liiketoiminnan kannalta kriittinen sovellus, myös viewLinc-olosuhdevalvontaohjelmisto kannattaa varmuuskopioida säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa toiminnan jatkuminen odottamattomassa häiriötilanteessa. Nämä palvelimen varmuuskopiot kannattaa myös testata säännöllisesti sen varmistamiseksi, että niitä voidaan käyttää järjestelmän palauttamiseen toimintakuntoiseksi.

Katso näiden teknisten ohjeiden PDF-tiedosto

ViewLinc-ohjelmiston voi tallentaa kolmella eri tavalla, joista kullakin on omat vaatimuksensa ja etunsa. Varmuuskopiointitavan ja -välin sekä testausvälin valintaan liittyvät päätökset on parasta tehdä riskinarvioinnin pohjalta.

Varmuuskopiointitavat: 

 1. Virtuaalipalvelimen tilannekuva
 2. Käynnissä olevan sovelluksen varmuuskopiointi
 3. Sovelluksen varmuuskopiointi sen ollessa pois käytöstä

Virtuaalipalvelimen tilannekuva

Jos suoritat viewLinc-ohjelmistoa virtuaalipalvelimessa (suositus), tilannekuvaan perustuva varmuuskopiointi on suositeltava menetelmä.  Viewlinc-ohjelmiston kanssa tulisi käyttää ”Käynnissä” tai ”Aktiivinen tila” ‑tyyppistä tilannekuvaa, koska tämä vaihtoehto tallentaa koko järjestelmän tilan sovelluksen ollessa käynnissä. Varmuuskopio sisältää tällöin muun muassa sovelluksen, käyttöjärjestelmän sekä asennetut ajurit.

Virtuaalipalvelimen tilannekuvan edut
▪    Se ei keskeytä järjestelmän toimintaa: tietojen tallennus ja hälytysilmoitusten lähettäminen jatkuvat normaalisti.
▪    Menetelmä tallentaa sekä sovelluksen että koko ympäristön, jossa sovellus toimii, joten palauttaminen on yksinkertaista ja nopeaa.

Käynnissä olevan sovelluksen varmuuskopiointi

Jos suoritat viewLinc-ohjelmistoa fyysisellä palvelimella, suositeltava varmuuskopiointitapa on käyttää varmuuskopiointisovellusta, joka kykenee varmuuskopioimaan avoimia tiedostoja.  Monia tällaisia sovelluksia on kaupallisesti saatavilla.  Varmuuskopiointisovellus pitäisi konfiguroida varmuuskopioimaan seuraavat hakemistot*:

 • C:\Users\Public\Documents\Vaisala\Vaisala viewLinc\db
 • C:\Users\Public\Documents\Vaisala\Vaisala viewLinc\log

* HUOMAUTUS: Nämä hakemistot ovat oletussijainteja, joita saattaa olla tarpeen muokata, jos olet valinnut vaihtoehtoiset sijainnit järjestelmän asennuksen aikana.

Kuten virtuaalipalvelimen tilannevedosten kanssa, käynnissä olevan sovelluksen varmuuskopioinnissa on etuna se, ettei se keskeytä järjestelmän toimintaa.

Sovelluksen varmuuskopiointi sen ollessa pois käytöstä

Jos suoritat viewLinc-ohjelmistoa fyysisessä palvelimessa, mutta käytettävissäsi ei ole varmuuskopiointisovellusta, joka kykenisi varmuuskopioimaan avoimia tiedostoja, sinun on pysäytettävä viewLinc-sovellus tilapäisesti tietojen varmuuskopiointia varten. Koska viewLinc on jatkuvan valvonnan järjestelmä, sen tietokantoihin kirjoitetaan jatkuvasti tietoja. Jos sovellus on edelleen käynnissä, kun yksinkertainen varmuuskopiointityökalu kopioi tietokantatiedostoja, mahdollisten uusien tietojen kirjoittaminen tietokantaan epäonnistuu, ja seurauksena voi olla tietokannan vioittuminen.  Tästä syystä on erittäin tärkeää, että viewLinc-palvelut pysäytetään, ennen kuin varmuuskopiointi suoritetaan käyttäen tällaista työkalua.  Seuraavat viewLinc-palvelut on pysäytettävä luetellussa järjestyksessä:

 1. viewLinc Watchdog
 2. viewLinc Web Server
 3. viewLinc Enterprise Server
 4. viewLinc DB Service
 5. Loput palvelut voidaan pysäyttää missä tahansa järjestyksessä.

Odota muutama minuutti ja päivitä palveluluettelo varmistaaksesi, että palvelut ovat pysähtyneet.  Tämän vahvistuksen jälkeen varmuuskopiointisovellus tulisi konfiguroida varmuuskopioimaan seuraavat hakemistot*:

 • C:\Users\Public\Documents\Vaisala\Vaisala viewLinc\db
 • C:\Users\Public\Documents\Vaisala\Vaisala viewLinc\log

Varmuuskopioinnin valmistumisen jälkeen viewLinc-palvelut on käynnistettävä seuraavassa järjestyksessä:

 1. viewLinc – DB Service
 2. viewLinc – Enterprise Server
 3. viewLinc – Web Server
 4. Loput palvelut voidaan käynnistää missä tahansa järjestyksessä.

Koska offline-varmuuskopiointimenetelmä edellyttää valvontajärjestelmän pysäyttämistä (mikä viivästyttää uusien mittausten saamista sekä hälytysehtojen täyttymisestä ilmoittamista) ja koska menetelmä voi vaatia manuaalisia toimia, Vaisala suosittelee käyttämään jompaakumpaa muista menetelmistä (virtuaalipalvelimen tilannekuva tai käynnissä olevan sovelluksen varmuuskopiointi), jos ne ovat käytettävissä.

* HUOMAUTUS: Nämä hakemistot ovat oletussijainteja, joita saattaa olla tarpeen muokata, jos olet valinnut vaihtoehtoiset sijainnit järjestelmän asennuksen aikana.

Varmuuskopioiden palautettavuuden testaaminen

Riippumatta viewLinc-järjestelmän varmuuskopiointiin valitusta menetelmästä on tärkeää, että varmuuskopiot testataan säännöllisesti sen varmistamiseksi, että järjestelmä voidaan palauttaa häiriötilanteessa.  Varmuuskopiot voidaan palauttaa erillisessä virtuaalikoneessa tai palvelimessa käynnissä olevaan viewLinc-esiintymään, jotta meneillään oleviin toimintoihin ei aiheudu häiriöitä.

Jos sinulla on kysyttävää viewLinc Enterprise Server ‑ohjelmiston varmuuskopioinnista tai tarvitset apua, ota meihin yhteyttä
 

viewLinc-tuki

Video-opastuksia, käyttöohjeita, teknisiä tietoja, sertifikaatteja sekä muuta materiaalia on saatavana viewLinc-tukisivulta

 

Kirjoita kommentti