blog

VESPA viitoittaa tietä tulevaan menestykseen

Blue Vespa
Vastuullisuus
Työskentely Vaisalassa

Organisaation uudelleenjärjestely alueittain ja tiukempi keskittyminen Weather and Environment -liiketoiminta-alueen kehittämiseen johtivat VESPAn käynnistämiseen. Vaisala Environmental Sales Professionals Academy VESPA eli myyntitaitojen kehitysohjelma alkoi keväällä 2017.

”Alueellinen organisaatio luotiin asiakaskeskeisen kasvun nopeuttamiseksi. Tämän saavuttamiseksi meidän on myös kehitettävä työskentelytapojamme. Luonnollisestikin seuraavana askeleena oli panostaminen myyntiorganisaatioomme ja sen osaamisen kehittämiseen. Oikeilla toimilla voimme ottaa suuria harppauksia eteenpäin tavassamme edistää liiketoiminnan kasvua”, sanoo Kenneth Hörhammer, Weather and Environment -alueen Euroopan-johtaja ja myynnin kehityshankkeiden vetäjä globaalisti.

VESPA on moduulipohjainen, maailmanlaajuinen kehitysohjelma, joka keskittyy myyntitaitojen kehittämiseen Weather and Environment -liiketoiminta-alueella.

Myyntiammattilaisten liiketoimintakriittisten myyntitaitojen kehittämisen lisäksi investoimme myyntijohtajiemme myynnin hallinta- ja johtamistaitojen kehittämiseen. Koska yksi ainoa toimintatapa ei sovi kaikille, erityistä huomiota kiinnitetään koulutusmoduulien sisällön muokkaamiseen niin, että ne palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla eri alueita, tiimejä ja yksilöitä.

Koulutuksessa hyödynnetään erilaisia oppimismenetelmiä, kuten henkilökohtaista opetusta ja työpajoja, verkko-opiskelua, innostavia artikkeleita sekä harjoituksia. Näin haluamme varmistaa, että kehitysohjelma on osallistujille sekä kiinnostava että ammatillisesti arvokas.

Oppimisessa on kyse käyttäytymisen muuttamisesta, asioiden tekemisestä uudella tavalla. Koulutuksen opit on kuitenkin helppo jättää huomiotta ja palata entisiin rutiineihin, ellei tämän välttämiseksi ole selvää suunnitelmaa. VESPAssa tällainen on. Myyntitiimiemme vetäjillä on tärkeä tehtävä: heidän on varmistettava aktiivisella valmentamisella ja seurannalla, että VESPAn opit siirtyvät päivittäiseen toimintaan.

“VESPA on suuri investointi myyjiimme ja heidän henkilökohtaisen osaamisensa kehittämiseen. Siksi en ole yllättynyt siitä, että ohjelma on otettu vastaa erittäin hyvin. Sisäiset ja ulkoiset kouluttajamme tekevät parhaansa tarjotakseen maailmanluokan koulutusta, ja yhdessä me kehitämme VESPAn opetusohjelmaa niin, että se vastaa tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa”, VESPAn ohjelmapäällikkö Tiina Baniba-Atoko sanoo.

Kirjoita kommentti