DRYCAP®-anturiteknologia kastepisteen mittaamiseen hyvin kuivissa olosuhteissa

Vaisala DRYCAP-anturiteknologia
Teollisuuden mittaukset
Innovaatio ja inspiraatio

Vuonna 1997 Vaisala toi markkinoille DRYCAP-anturin, uudenlaisen kastepisteanturin, jonka toiminta perustuu ohutkalvopolymeeriteknologiaan. Vuosien mittaan DRYCAP-tuoteperhe on kasvanut ja sisältää nyt tuotteita eri sovelluksiin kuivausprosesseista paineilmajärjestelmiin ja hansikaskaappeihin. DRYCAP-anturi tunnetaan erityisesti luotettavasta toiminnastaan kuumissa ja hyvin kuivissa ympäristöissä.

DRYCAP-anturin tarina

DRYCAP-anturin tarina alkoi 1990-luvun puolivälissä ratkaisemattoman mittaushaasteen innoittamana. Tavanomaiset kosteusmittalaitteet eivät olleet riittävän tarkkoja alhaisissa kosteuksissa, kun taas yleisesti käytössä olleet alumiinioksidianturit olivat alttiita mittauspoikkeamalle ja vaativat toistuvaa kalibrointia. Tarvittiin tarkkoja, helppokäyttöisiä, kustannustehokkaita ja vähäistä kunnossapitoa vaativia kastepistemittalaitteita. Vaisala ratkaisi haasteen yhdistämällä korkealaatuisen polymeeriteknologian itsekalibrointiin, patentoituun avainominaisuuteen, joka eliminoi anturin mittausepätarkkuudet hyvin kuivissa olosuhteissa. Tuloksena oli stabiili, luotettava ja tarkka DRYCAP-anturi.

Ensimmäiset DRYCAP-tuotteet tuotiin markkinoille 1997, ja tämä innovaatio menestyy vielä tänäkin päivänä. DRYCAP-anturia seurasi uusi innovaatio: maailman ensimmäinen lähetin, joka valvoo samanaikaisesti sekä kastepistettä että prosessipainetta. Tämä tuote on tarkoitettu paineilmajärjestelmiä käyttäville asiakkaille ympäri maailman. Tarina jatkuu vieläkin.

Anturin toiminta

DRYCAP-anturin erinomaisuus perustuu kahteen innovaatioon: kapasitiiviseen ohutkalvopolymeerianturiin sekä itsekalibrointitoimintoon. Anturin ohutkalvopolymeeri absorboi tai vapauttaa vesihöyryä ympäröivän kosteuden lisääntyessä tai vähentyessä.

Polymeerin eristeominaisuudet, kuten myöskin anturin kapasitanssi, muuttuvat, kun anturia ympäröivä kosteustaso muuttuu. Anturin kapasitanssi muunnetaan kosteuslukemaksi. Kastepiste lasketaan kosteuslukeman sekä kapasitiiviseen polymeerianturiin liitetyn lämpötila-anturin lukeman pohjalta.

Vaisalan patentoitu itsekalibrointitoiminto optimoi mittausten luotettavuuden alhaisissa kastepisteissä. Anturia lämmitetään säännöllisin väliajoin automaattisen itsekalibrointitoiminnon aikana. Anturin jäähtyessä takaisin ympäristön lämpötilaan seurataan anturin kosteus- ja lämpötila-arvoja ja mahdollinen mittauspoikkeama korjataan offset-korjauksella. Näin DRYCAP-anturin mittaustarkkuus pysyy hyvänä pitkälläkin aikavälillä ja laitteen huoltotarve on hyvin vähäinen.

Tyypillisiä kastepistemittauksen sovelluksia

Vaisala DRYCAP -kastepistemittalaitteet soveltuvat teollisiin käyttötarkoituksiin, joissa kaasun kosteustaso on tyypillisesti hyvin alhainen. Kastepiste on usein kriittinen suure, jonka riittämätön valvonta johtaa ongelmiin, kuten prosessin keskeytymiseen, laitevaurioihin tai lopputuotteen laadun heikkenemiseen. Kastepistettä mitataan erilaisissa kuivaus- ja kuumakäsittelyprosesseissa. Sitä valvotaan myös paineilmajärjestelmissä, joissa liiallinen kosteus voi johtaa heikkolaatuiseen lopputuotteeseen, jään muodostumiseen tai laitteiston korroosioon.

Muita yleisiä sovelluksia ovat lääkintäkaasun mittaus, litiumparistojen valmistus sekä suurjännitelaitteistojen kaasueristeiden valvonta. Vaisalan DRYCAP -kastepistemittalaitteet soveltuvat kuivien olosuhteiden tarkkaan ja luotettavaan valvontaan kastepistealueella -80...+100 °C. Vaisalan tuotevalikoima sisältää vaativiin teollisiin sovelluksiin sopivia lähettimiä, kuivaimiin asennettavia pienikokoisia laitteita ja tarkistusmittauksissa käytettäviä käsimittareita. Tarjolla on myös kannettava näytteenottojärjestelmä.

Katso lisätietoja DRYCAP-anturiteknologiaa hyödyntävistä tuotteista tai lataa kirjoitus pdf-muodossa.

 

Kirjoita kommentti