Mentorointi Vaisalassa

Vastuullisuus
Työskentely Vaisalassa

Vaisalalla on oma mentorointiohjelma tukemassa yhtiön työntekijöiden ammatillista kehittymistä. Käytämme mentorointia keinona nopeuttaa työntekijöiden kehittymistä ja antaa oppimismahdollisuuksia sekä mentorille että mentoroitavalle. Viidenteen ohjelmaamme vuosina 2016–2017 valittiin 48 osallistujaa Vaisalan eri toimipisteistä. Heillä oli myös hyvin erilaiset ammatilliset taustat ja tehtävät Vaisalassa. Sekä mentoreilla että aktoreilla oli vahva halu lähteä mukaan ohjelmaan ja jakaa tämä oppimiskokemus.

Mentorointiohjelma kestää 12–18 kuukautta, minä aikana aktorit ja mentorit rakentavat ammatillisen suhteen toisiinsa. Ohjelmassa on fasilitoitu käynnistystilaisuus, valmennusta ohjelman aikana sekä lopuksi fasilitoitu palautetilaisuus. Ohjelman ytimen muodostavat kuitenkin säännölliset 1–2 tunnin tapaamiset mentorin ja aktorin välillä.

Henkilökohtaisen kehittymisen lisäksi ohjelman tavoitteena on lisätä ymmärrystä yli organisaatiorajojen. Siksi mentori ja aktori tulevat Vaisalan eri yksiköistä. Tarkoitus on myös parantaa johtajuutta ja valmennuskulttuuria Vaisalassa.

Lopputilaisuudesta osallistujilta saadun palautteen perusteella useimmat mentorointimatkat olivat erittäin onnistuneita. Sama tulos saatiin kyselystä, johon vastattiin anonyymisti.

“Kokemukseni Vaisalan mentorointiohjelmasta ovat olleet erittäin motivoivia. Olen ollut niin onnellisessa asemassa, että olen ollut sekä mentoroitavana että mentorina. Molemmissa tapauksissa pääsin laajentamaan verkostoani rakentamalla suhteen ihmiseen oman liiketoiminta-alueeni ulkopuolelta.

Kun olin mentoroitavana, johtotehtävät olivat minulle uusia, ja mentorilta saamani valmennus oli minulle aidosti inspiroivaa siinä urani vaiheessa. Mentorini pystyi haastamaan minua ja edistämään näin kasvuani sekä henkilökohtaista ja ammatillista kehittymistäni. Pidän tätä avaimena jatkuvaan menestykseeni Vaisalassa.

Mentorina ohjelma oli minulle henkilökohtaisesti palkitseva – pääsin kuuntelemaan, valmentamaan ja kokeilemaan erilaisia johtamistyylejä turvallisessa ympäristössä. Aktorini pystyi antamaan minulle palautetta johtamisesta ja toisinpäin. Tämän lisäksi muodostimme pysyvän suhteen naisjohtajina Vaisalassa.”

Nikki Hembury (johtaja, globaalit asiakaspalvelut & projekti- ja asiakaspalvelut, Pohjois-Amerikka)

“Tulin Vaisalaan yritysoston mukana, ja mentori auttoi minua pääsemään syvemmälle yhtiön kulttuuriin.“
Gwen Bender, aurinkoenergiapalvelujen vetäjä

 

Child at a hospital

 

Tiesitkö, että Vaisala oli mukana varustamassa uutta lastensairaalaa Helsingissä? Tai, että Vaisala korjasi hyväntahdon eleenä hurrikaanin vahingoittamia mittauslaitteita Saint-Martinin saarella? Kaikki Vaisalan vuosiraportointiin liittyvät artikkelit on koottu yhdelle sivulle.

Kirjoita kommentti