Sosiaalisesti vastuulliset toimintatavat

Jalankulkijoita vilkkaalla kadulla

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Vaisala on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia, jotka on määritetty YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, ja tukee Kansainvälisen työjärjestön (International Labor Organization, ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista. Vaisala ei hyväksy ihmisoikeuksien loukkaamista tai työlainsäädännön rikkomista missään toimitusketjunsa osassa ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin varmistaakseen, että yhtiön toimintaperiaatteiden tai toimittajien toimintaperiaatteiden loukkauksien riskit minimoidaan yhtiötä lähimpänä olevissa toimitusketjun osissa. 

SDG8 ihmisarvoista työtä

Työterveys ja -turvallisuus

Työterveyden ja -turvallisuuden hallintaa ja kehittämistä ohjaa ISO 45001 -sertifioitu työterveys- ja turvallisuusjärjestelmämme. Panostamme henkilöstön työterveys- ja turvallisuuskoulutukseen ja varmistamme, että riskialttiissa ympäristöissä tai tehtävissä työskentelevillä henkilöillä on riittävä pätevyys tehtävän suorittamiseen. Kannustamme niin omaa henkilöstöämme kuin meillä työskenteleviä urakoitsijoitakin raportoimaan proaktiivisesti mahdolliset terveys- ja turvallisuusriskit työpaikalla sekä ehdottamaan turvallisuusparannuksia työolosuhteisiin ja -tapoihin.

SDG8 ihmisarvoista työtä

Monimuotoisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Arvostamme työyhteisön monimuotoisuutta ja pyrimme kohtelemaan kaikkia työnhakijoita yhdenvertaisesti rekrytoinnissa sekä tarjoamaan kaikille työtekijöille yhtäläiset kehittymismahdollisuudet. Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ovat myös tärkeä osa Vaisalan palkitsemispolitiikkaa, emmekä erottele työntekijöitä sukupuolen tai muiden ei ammatillisten ominaisuuksien perusteella palkkaus- tai etuusjärjestelyissä.

SDG10 Eriarvoisuuden vähentäminen

Korruption ja lahjonnan torjunta

Vaisala noudattaa nollatoleranssia suhtautumisessaan korruptioon sen kaikissa muodoissa. Kansainväliset korruption vastaiset ohjeemme kieltävät ehdottomasti lahjusten tarjoamisen, antamisen, pyytämisen, järjestämisen, vaatimisen tai hyväksymisen suoraan tai muiden osapuolten kautta. Kaikkien työntekijöidemme ja liiketoimintakumppaneidemme on sitouduttava noudattamaan näitä ohjeita kaikissa tilanteissa. Pyrimme varmistamaan ohjeiden noudattamisen muun muassa kouluttamalla henkilöstöämme ja valitsemalla liiketoimintakumppanimme huolella.

SDG16: Hyvä hallinto