Vastuullisuus on tärkeä osa kaikkea toimintaamme

Pyrimme maksimoimaan positiivisen vaikutuksemme yhteiskuntaan ja ympäristöön ja samaan aikaan vähentämään toimintamme negatiivisia vaikutuksia ja hallitsemaan vastuullisuuteen liittyviä riskejä. Toimintamme lähtökohtana on luoda arvoa sidosryhmillemme, joihin kuuluvat asiakkaat, työntekijät, sijoittajat sekä yhteiskunta ja ympäristö.

  • Tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja, joiden avulla he voivat tehdä luotettavia päätöksiä ja parantaa tuottavuuttaan ja toimintojensa laatua.
  • Asiakkaidemme kautta luomme arvoa yhteiskunnalle ja ympäristölle parantamalla yhteiskuntien valveutuneisuutta, resurssitehokkuutta ja turvallisuutta. Vaikutamme yhteiskuntaan myös luomalla taloudellista arvoa, tekemällä yhteistyötä tiedeyhteisössä sekä tukemalla korkeakoulutusta, tutkimusta ja tiedekasvatusta.
  • Luomme arvoa työntekijöillemme tarjoamalla heille merkityksellistä työtä ja kehittymismahdollisuuksia sekä huolehtimalla heidän hyvinvoinnistaan.
  • Sijoittajille tarjoamme vastuullisen sijoituskohteen, jolla on positiivinen vaikutus yhteiskuntaan ja ympäristöön. 

Luodessamme arvoa eri sidosryhmillemme, meille on tärkeää jatkuvasti edistää vastuullisia toimintatapoja niin omassa toiminnassamme kuin globaalissa kumppaniverkostossammekin. Tähän sisältyy esimerkiksi jatkuva ympäristöjalanjäljen pienentäminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, työterveydestä ja -turvallisuudesta huolehtiminen, tasa-arvon edistäminen sekä korruption ja lahjonnan torjunta. 
 

Arvonluontimalli

(Suurenna kuva klikkaamalla)

Vaisala arvonluontimalli 2019

 

Megatrendit ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Näkymä vihreästä kaupungista

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme tunnistaneet Vaisalalle tärkeimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Integroimalla tavoitteet strategiatyöhömme voimme paremmin arvioida vaikutuksiamme kestävään kehitykseen sekä kehittää uutta liiketoimintaa ja vastuullisia toimintatapoja.

Woman looking at a city

Globaalit megatrendit

Megatrendit ovat mullistavia globaaleja muutoksia, ja ne toimivat Vaisalalle inspiraation lähteinä ja kasvun mahdollistajina. Yhdessä asiakkaidemme kanssa voimme luoda ratkaisuja niihin tarpeisiin, joita megatrendit asettavat yhteiskunnalle ja ympäristölle...