Organisaatio ja johto

Johtamisrakenne

Vaisala-konsernin johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta ja yrityksen johtoryhmästä.

Hallitus hyväksyy yhtiön strategiset linjaukset ja vahvistaa riskienhallintasuunnitelmat, ja vuosibudjetin. Hallitus tekee myös yritysrakennetta koskevat päätökset, suuret hankinnat ja sijoitukset sekä nimittää hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä vastaavat siitä, että organisaatio toteuttaa hallituksen laatimat suunnitelmat ja tavoitteet. Toimitusjohtaja on lisäksi vastuussa operatiivisen toiminnan johtamisesta hallituksen hyväksymien strategisten ja toimintasuunnitelmien ja budjettien puitteissa. Toimitusjohtaja informoi hallitusta mahdollisista toiminnallisista ongelmia sekä vastaa hallituksen päätösten toteuttamisesta.

Yrityksen johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa yrityksen strategian toteuttamisessa. Johtoryhmä seuraa liiketoiminnan kehittymistä, käynnistää toimenpiteitä ja toteuttaa suunnitelmia hallituksen ja toimitusjohtajan linjausten mukaisesti.

 

Hallitus

Vaisalan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Vaisala Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Yhtiökokous valitsee kaikki hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vaisalan hallituksen jäsenten toimikausi poikkeaa hallintokoodin suosituksen 10 mukaisesta yhden vuoden toimikaudesta. Yhtiön hallituksen toimikausi määräytyy yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan jäsenen toimikausi on 3 vuotta siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy kolmanneksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päättää yhtiöjärjestystä koskevista muutoksista. Pidempi toimikausi on nähty perustelluksi yhtiön pitkäjänteisen kehittämisen kannalta, mihin myös yhtiön suurimmat omistajat ovat sitoutuneet. Yhtiö on kokenut mallin hyvin toimivaksi.​

Hallituksen jäsenet

Raimo Voipio

Raimo Voipio

Hallituksen puheenjohtaja

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

Yrjö Neuvo

Yrjö Neuvo

Hallituksen varapuheenjohtaja​

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen

Mikko Niinivaara

Mikko Niinivaara

Hallituksen jäsen

Tarkastusvaliokunnan sekä ​palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen

Pertti Torstila

Pertti Torstila

Hallituksen jäsen

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja on konsernin johtoryhmän puheenjohtaja. Johtoryhmään kuuluu kuusi jäsentä. Johtoryhmä kokoontuu kerran kuussa toteuttaakseen Vaisalan strategiaa ja pitääkseen huolta yrityksen operatiivisesta johtamisesta. Johtoryhmän jäseniä ovat liiketoiminta-alueiden johtajat, talous, operatiiviset toiminnot ja henkilöstöhallinto.