Media-aineistoa, logo ja brändi

Logo ja ladattavia kuvia

Vaisalan logo on konsernin brändin keskeinen visualinen elementti. Käytämme logoa johdonmukaisesti samalla tavoin kaikessa viestinnässämme ja materiaaleissamme, sitä kautta viestimme samaa tarkkuutta ja täsmällisyyttä kuin mitä tarjoamme asiakkaillemme tuotteiden ja palveluidemme kautta.

Vaisalan logotiedostoja ja muita ladattavia kuvia voi käyttää muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin. Logoa, sen värejä ja kuvasuhdetta ei saa muokata, eikä sitä saa animoida tai sen perspektiiviä muuttaa.

Vaisalan brändi

Aito kiinnostus ja uteliaisuus ympäröivää maailmaa kohtaan pitää meidät liikkeessä. Jatkuvasti muuttuvien ympäristöolosuhteiden, liiketoimintaympäristöjen, markkinatrendien ja asiakasvaatimusten ristitulessa, uteliaisuus uuden oppimiseen ja innovointiin on meille tärkeämpää kuin koskaan.

Meillä on pitkä historia innovatiivisten ja korkealaatuisten palvelujen ja ratkaisujen toimittajana. Perustajamme, Vilho Väisälän, uteliaisuus, rohkeus ja tieteeseen perustuva yrittäjähenkisyys näkyy toiminnassamme vielä tänäkin päivänä. Vahva historia yhdistettynä tinkimättömään tapaan toimia sekä kykyyn kyseenalaistaa ja kuunnella tekee meistä asiakkaidemme luottamuksenarvoisen kumppanin.

Uudet haasteet innostavat meitä. Haluamme alati oppia miksi ja miten asiat tapahtuvat ja toimivat; mikä on syy ja mikä seuraus. Pyrimme jatkuvasti oppimaan lisää. Etsimme ratkaisuja ongelmiin, tulivat ne esiin ympäristössämme tai asiakkailtamme. Uteliaisuus tieteellisiä ja teknologisia haasteita kohtaan ja asiakkaidemme haasteiden ratkaiseminen on aina ollut Vaisalan tapa toimia.

Olemme sitoutuneita parantamaan ihmisten jokapäiväistä elämää. Tämä sitoutuneisuus näkyy myös innostuneisuutena työtämme kohtaan.
Asiakkaamme ja muut sidosryhmämme kokevat Vaisalan brändin päivittäin sanojemme, tekojemme ja viestiemme kautta.

Visuaalinen identiteetti

Käytämme kuvia auttaaksemme katsojaa näkemään erilaiset ilmiöt ja ympäristön sellaisena kuin ne oikeasti ovat. Katsoja voi tuntea olevansa läsnä siinä, mitä kuvissamme haluamme näyttää.

Kuvien kautta tuomme maailman kosketusetäisyydelle ja ilmennämme Vaisalan kantavaa voimaa, uteliaisuutta.