Liiketoiminta-alueet ja asiakkaat

Vaisala lyhyesti

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. 

Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 600 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä.

Vaisalassa on kaksi liiketoiminta-aluetta: Weather and Environment ja Industrial Measurements.

Weather and Environment -liiketoiminta-alue

Weather and Environment palvelee säätiedoista riippuvaisia kohderyhmiä, jotka tarvitsevat tarkkoja, reaaliaikaisia, keskeytymättömiä ja luotettavia säätietoja tehokkaan toiminnan ylläpitämiseen.

Asiakasryhmät

Tämän liiketoiminta-alueen asiakkaita ovat ilmatieteen laitokset, tie- ja rautatieviranomaiset, lentokenttäorganisaatiot ja puolustusvoimat. Yksityisen sektorin asiakkaita ovat muun muassa energiayhtiöt ja merenkulku. Weather and Environment -liiketoiminta-alueen tuotteet ja ratkaisut tukevat asiakkaiden toimintaan liittyvää päätöksentekoa kaikissa sääolosuhteissa turvallisuuden vaarantumatta.

Organisaatio

Weather and Environment jakautuu neljään maantieteelliseen alueeseen:

    Amerikka
    Eurooppa
    Aasia ja Tyynenmeren alue, Lähi-itä ja Afrikka
    Kiina

Lisäksi Weather and Environment -liiketoiminta-alue eriyttää tuote- ja palvelutarjoomansa kahteen liiketoimintalinjaan, jotka vastaavat tuotehallinnasta, sovellusosaamisesta sekä T&K:sta:

  • Products and Systems,
    joka vastaa Weather and Environment-liiketoiminta-alueen tuotteista (laitteet ja ohjelmistot), jakautuu seuraaviin tuotealueisiin: luotaus, säätutkat, sääinstrumentit sekä sääjärjestelmät.

  • Digital Solutions,
    joka vastaa informaatiopalveluista, päätöksenteon tukijärjestelmistä sekä konsultointipalveluista. Tämä liiketoimintalinja jakautuu seuraaviin sovellusalueisiin: uusiutuva energia, tieliikenne, ilmailu ja salamapaikannus.

Strateginen tavoite

Kasvua uudistetusta tuotevalikoimasta ja informaatiopalveluista.

Industrial Measurements -liiketoiminta-alue

Industrial Measurements liiketoiminta-alueen tuotteet auttavat parantamaan lopputuotteiden ja tuotantoprosessien laatua, energiatehokkuutta, tuottavuutta ja life science -säännösten noudattamisen seurantaa. Asiakkaamme toimivat useilla teollisuuden aloilla ja erilaisissa ympäristöissä puolijohdetehtaista voimaloihin – missä tahansa, missä olosuhteiden luotettava mittaaminen ja seuranta ovat olennaisia toiminnoille. Näitä ovat esimerkiksi life science, sähkövoima, taloautomaatio, elektroniikka, autoteollisuus, litiumparistojen valmistus ja elintarvikkeiden jalostus.

Osaamisemme keskiössä ovat vaativat kosteus- ja hiilidioksidimittaukset. Tuotteittemme ja järjestelmiemme avulla mitataan ja valvotaan hiilidioksidipitoisuuden ja kosteuden lisäksi lämpötilaa, kastepistettä, painetta, vetyperoksidipitoisuutta sekä öljyn kosteutta ja öljyyn liuenneita kaasuja.

Life Science
Vaisala tarjoaa mittalaitteita ja olosuhdevalvontajärjestelmiä jatkuvaa valvontaa ja raportointia varten. Ratkaisujamme käytetään lämpötilan ja kosteusolosuhteiden seurantaan tutkimus-, kehitys-, tuotanto- ja varastoympäristöissä. Mittalaitteidemme ja järjestelmiemme avulla life science -yritykset varmistavat tuotteittensa laadun ja turvallisuuden sekä noudattavat alan tarkasti valvottuja säännöksiä.

Sähkövoima
Sähkövoima-alalle Vaisala tarjoaa ainutlaatuisen muuntajien eristeöljyn jatkuvaan online-valvontaan kehitetyn laitteen. Luotettava ratkaisumme auttaa suunnittelemaan ja optimoimaan muuntajien kunnossapitoa. Ennaltaehkäisevä suunnittelu pidentää muuntajien käyttöikää sekä vähentää odottamattomia ja kalliita sähkökatkoksia ja seisokkeja.

Taloautomaatio
Vaisala tarjoaa alan parhaat lähettimet kosteuden, lämpötilan ja hiilidioksidin mittaamiseen. Asiakkaamme käyttävät laitteitamme optimoimaan lämmitystarvetta, ilmastointia ja ilmanvaihtoa esimerkiksi toimistoissa, sairaaloissa, datakeskuksissa, tehtaissa ja jäähdytystorneissa. Lähettimemme auttavat ylläpitämään hyvää sisäilman laatua ja säästämään kustannuksia parantamalla työntekijöiden tehokkuutta.

Organisaatio
Industrial Measurements jakautuu kolmeen maantieteelliseen alueeseen

  • Amerikka
  • Eurooppa
  • Aasia ja Tyynenmeren alue