Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lappeenrannan kaupungin BACnet integraatio

Lappeenrannan kaupungin BACnet integraatio
Webinaari Lappeenrannan kaupungin kiinteistöautomaatiojärjestelmän uudistuksesta

​Webinaari BACnet integraatiosta järjestettiin 4.6.2014.

Yhteenveto sisällöstä:

  • Lappeenrannan kaupungin kiinteistöautomaatiojärjestelmä
  • Lähtötilanne 2008
  • Vaatimukset aluevalvontajärjestelmälle
  • Automaatio-ohje suunnittelijoille ja RAU-urakoitsijoille
  • Kohteen kilpailutus ja toteutus
  • RAU-urakoiden seuranta

Puhuja: Pertti Vainikka, Granlund Saimaa Oy
Järjestäjä & Chat: BACnet Interest Group Finland (BIG-FI)

 

Kysyttyä

Oliko määrittelyissä mukana vaatimuksia tietoturvalle ja järjestelmien elinkaarelle?
Asiakas antoi oman "putken" eli kaistan kaupungin sisäverkossa rakennusautomaation käyttöön. 

Liikkuuko tässä tapauksessa BACnet julkisessa verkossa? Jos kyllä, niin miten liikenne salattiin ja voidaan todentaa liikenteen tulevan validista lähteestä (eikä esim. haitallisesta lähteestä)?
Julkisen verkon puolelta pääsee vain suojatulla VPN-yhteydellä järjestelmään.

Mitä ovat BACNET MS/TP ja Ethernet erot? Kumpaa kannattaa käyttää, ja milloin?
MS/TP on parikaapeli (RS485) väylä ja Ethernet on IP/LAN protokolla. Parikaapelia käytetään kenttälaiteväylänä ja IP:tä ylemmän tason tiedonsiirrossa valvomon ja alakeskustuen välillä.

Kuka ottaa vastuun RAU valvomon ylläpidosta ja takuista?
Lappeenrannassa valvomotoimittajaksi valittiin tarjouskilpailun perusteella Siemens, jolla on kokonaisvastuu kaikesta valvomoon liittyvästä.

Kuinka hyvin valvomo taipuu isojen kokonaisuuksien ohjaamiseen, esim. aikaohjelmat. Voiko em. ohjauksia käsitellä yhdessä vai yksitellen?
BACnet:ssa käytetään kalenteritoimintoa, jolla huoltohenkilöstö voi hallita samantyyppisten kiinteistöjen poikkeusaikaohjelmia yhdellä komennolla. Esim. päiväkodeille on oma kalenteriryhmä, kouluille oma jne.

Montako alakeskusta voin liittää yhteen järjestelmään?
BACnet laiteosoitteiden määrä on >4 miljoonaa. MS/TP-aliverkossa laiteosoitteiden määrä on max 127, mutta aliverkkkoja voi olla järjestelmässä 65000 kpl. Ei ole tiedossa, että määrä olisi tullut vastaan. Laitevalmistajilla voi olla omia rajoitteita.

Kuka piirtää grafiikat yläpäähän? Siemens vaiko kohteen urakan saanut urakoitsija?
Siemens vastaa myös grafiikoiden piirtämisestä. Urakoitsija toimittaa EDE-tiedoston, jossa kaikki kohteen pisteet on listattu.

Kuka edustaa Delta Controls järjestelmää Suomessa? Mielenkiintoinen aihe ja ko. toimittaja Turun seudulla tuntematon.
Adconsys Oy

Onko BACnetissa olemassa valmista yhteensopivuutta muihin, esim. KNX järjestelmään?
KNX on määritelty standardissa yhdeksi kenttälaitetason protokollaksi. Maailmalta löytyy muunninvalmistajia.

Voiko esityksen saada sähköpostitse?
P. Vainikan luvalla PDF-tiedosto esityksestä on saatavilla Automaatioseuran BACnet-jaoksen tiedostoihin, mistä se on ladattavissa.

​​

​LVI-Insinööri Pertti Vainikka (58) on toiminut LVI- ja RAU- l. rakennusautomaatioalalla vuodesta 1982 saakka. Hän on toiminut suunnittelijana, myynti- ja aluepäällikkönä Siemens Oy:llä sekä konsulttina.

Vuodesta 2008 hän on toiminut Insinööritoimisto Granlund Saimaan RAU-projekti-insinöörinä, vastataten lukuisten kohteiden LVI- ja kiinteistöautomaatiosuunnittelusta ja valvonnasta ml. Lappeenrannan kaupungin aluevalvontajärjestelmä.

BACnet -toimikunta (BIG-FI)

​BIG-FI:n tavoitteena on edistää rakennusautomaatiossa käytettävän avoimen BACnet-tiedonsiirtoprotokollan käyttöä ja tuntemusta Suomessa.

Toimikunta jakaa tietoa teknologiasta ja sovelluksista sekä kansainvälisen BACnet-yhteisön toiminnasta järjestämällä koulutusta, seminaareja ja tutustumiskäyntejä. Toimikunnan jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kansainväliseen BACnet-yhteistyöhön.

Related webinars